Museibesök

Genom att använda vår utrustning kan museiguider arbeta mer professionellt. Detta ger maximal behållning för besökaren. De som inte tillhör gruppen, blir inte störda av guidens tal och gruppen får all information utan att behöva stå nära guiden. Gruppen kan fokusera på utställningen.  
 
Vi erbjuder långa leasingsavtal för museer.   

Klicka här för mer information om beställning.