Det är enkelt att beställa!

 Ring: +372 53005 760 eller skicka e-mail till info@greensound.ee med din fråga/önskelmål. 
 
Uppgifter som Green Sound behöver veta: 
 
För ett personligt anbud behöver vi veta: 
  • I vilken utsträckning planerar ni att använda våra tjänster? 
  • Vill ni hyra för en dag eller är ni intresserade av ett långsiktigt samarbete? 
  • När exakt eller under vilka perioder kommer ni att använda våra tjänster? 
 
Våra hyresavtal: 
De vanligaste typerna av kontrakt är följande, men vi är öppna även för andra förslag. 
  • Hyresavtal från en dag upp till två veckor. Ju längre period, desto bättre pris.  
  • Hyresavtal, där kunden hyr vårt system en hel säsong och betalar hyra per användning.  
  • Helårsavtal. 
 
För att komma fram till det bästa och mest optimala alternativet för er, tänk efter hur ni vill använda våra tjänster. Tillsammans kommer vi att hitta den bästa lösningen för er. 
För reservationer, ytterligare information och erbjudanden kontakta Green Sound:

Kontaktperson: 
Telefon: +372 53005760
E-mail: info@greensound.ee